Østlandsutstillingen 2017 – Fredrikstad 9. september

I Østfold kunstsenter vises siste del av årets turnéutstilling, som åpner i Fredrikstad lørdag 9. september kl 15. Deltagende kunstnere er Brita Been, Joakim Blattmann, Adrian Bugge, Mari Meen Halsøy, Karoline Hjorth, Kari Kolltveit, Rolf Lorentzen, Morten Løberg, Christine Malnes, Frode Markhus, Kari Mølstad, Janne Nes, Simon Nicholas, Bjørn Terje Nygaard, Kristin Romberg, Ulla Schildt, Franzisca Siegrist, Ellen Henriette Suhrke, Anne Cathrine Grieg Wiersholm og Hedvig Winge. Jeg deltar med tre verk fra serien Billett Merket.

Velkommen!

Billett Merket # Lotte (2016) fra serien Billett Merket © Karoline Hjorth

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s