Bokslipp av antologi om unges medvirkning

Grattis til alle medforfattere av antologien Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging, som ble sluppet i går! En gjeng samfunnsforskere, arkitekter, kunstnere og ikke minst et knippe eminente medvirkende ungdommer presenterer funn og erfaringer fra forskning på unges medvirkning i steds- og byutvikling. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med, dokumentere og fyre opp noen fotognister hos de unge fotografene i kapittel 8. Siden vi tar medvirkning på alvor (som en av redaktørene skriver), så er boka gratis! Last ned her og gledelig jul!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: