Bokslipp av antologi om unges medvirkning

Grattis til alle medforfattere av antologien Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging, som ble sluppet i går! En gjeng samfunnsforskere, arkitekter, kunstnere og ikke minst et knippe eminente medvirkende ungdommer presenterer funn og erfaringer fra forskning på unges medvirkning i steds- og byutvikling. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med, dokumentere og fyre opp noen fotognister hos de unge fotografene i kapittel 8. Siden vi tar medvirkning på alvor (som en av redaktørene skriver), så er boka gratis! Last ned her og gledelig jul!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s